ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018

Podporujeme

Spolupráce s místostarostou Náchoda a novinářem Mirkem Brátem, t.č. kandidátem do Senátu Parlamentu ČR

Na téma Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Na Klub přátel Podkarpatské Rusi, založený v meziválečném období v Bratislavě, navazuje od roku 1990 občanské sdružení (nyní zapsaný spolek) Společnost přátel Podkarpatské Rusi. Cílem spolku je rozvíjet přátelské vztahy s partnerskými sdružením a s občany současné Zakarpatské Ukrajiny. Informovat o dějinách, kultuře, etnografii, turistice, památkách a přírodních krásách Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti Ukrajiny). Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Na jednací stůl Městského zastupitelstva v Náchodě nyní směřuje návrh smlouvy o navázání partnerských vztahů mezi Náchodem a městem Ťačiv na Zakarpatské Ukrajině.

„V letošním roce slavíme 100. výročí vzniku Československa. Věřím, že Městské zastupitelstvo v Náchodě v září navázání partnerských vztahů mezi Náchodem a Ťačivem definitivně potvrdí. Náchod tím získá partnerské město v regionu, kde má Česká republika velmi dobrý kredit a jehož obyvatelé byli í polovině 20. století součástí československých dějin.V rámci partnerských vztahů se Zakarpatskou Ukrajinou je možno se opřít i o Memoradum o spolupráci, který s tímto regionem uzavřel Královéhradecký kraj. Samozřejmě, i aktivity Společnosti přátel Podkarpatské Rusi jsou takovému partnerství měst velmi příznivé“, říká autor textu partnerské smlouvy v linii Náchod – Ťačiv, náchodský místostarosta Miroslav Brát (na snímku – při setkání s předsedou Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, vysokoškolským pedagogem Ing. Janem Čopíkem, Ph.D.

Konat v zájmu konkrétních projektů v regionu

Svoji kandidaturu do Senátu PČR za volební obvod Náchod chápu – v případě, že získám důvěru voličů – jako možnost pomoci projektům, které jsou důležité pro jednotlivá města a obce v našem regionu. V případě Nového Města nad Metují se zcela jistě jedná například o problematiku využití tamního areálu kasáren. O tématech  zapojení místní samosprávy do tohoto tématu jsem v Novém Městě nad Metují diskutoval i s Mgr. Lubomírem Černým (kandidátka ČSSD) , který tuto problematiku chápe jako velmi důležitou i pro nadcházející novoměstské komunální volby.