ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018

Náš program

Referendum o přeložce

Velkým tématem je referendum o přeložce silnice I/14 či obchvatu města. Bylo k tomu napsáno již hodně. Mnozí soudí, že je otázka složitá a dlouhá. To je jistě pravda, ale silnici by nestavělo město, ale Ředitelství silnic a dálnic. Proto musí být formulována tak, aby „zavazovala“ pouze město. Jedná se o místní referendum a výsledek tak je ze zákona závazný jen a pouze pro samosprávu Nového Města nad Metují. Věc není jednoduchá a jistě by bylo dobře stát přimět k podrobnějšímu rozpracování některých alternativních tras podle dříve zpracované vyhledávací studie (je na webových stránkách města). Současná přeložka je beztak obtížně realizovatelná, např. kvůli nesplnění hlukových limitů v některých částech trasy. Pokud by se však podařilo vyřešit (vedením pod zemí či posunutím) např. oblasti před nádražím a za ním (Smetanova ul.), oblast mezi městem a Vrchovinami a oblast nad Vrchovinami, nemuselo by jít o úplně „mrtvé“ řešení – v porovnání se současnou trasou přes náměstí, resp. její „přeložkou“ přes Krčín, křižovatkou u Papežů a dále Náchodskou ulicí. Toto referendum vyřešit nemůže, byť samozřejmě možnost vyjádřit se je v demokracii nesmírně důležitá.